Iphone LCD дэлгэц

 • Iphone 11 Pro LCD screen assembly replacement wholesale

  Iphone 11 Pro LCD дэлгэцийн угсралт бөөнөөр солино

  * Үндсэн өнгөт дэлгэц

  * Хүчтэй гэрэлд тодорхой харагдах байдал

  * Хүрэлцэх нь өмнөх шигээ мэдрэмтгий, жигд байна

  * Нано нүүрсээр хийсэн ус нэвтрүүлдэггүй бүрхүүл

  * Өндөр түвшний тод байдал (720±50 cd/m²)

  * Өргөн өнгөний сонголт (CIE1976≧115%)

  * 140° Оригинал хальс, өнгө өөрчлөгдөхгүй

 • Iphone 11 Pro Max LCD screen replacement wholesale

  Iphone 11 Pro Max LCD дэлгэц бөөнөөр солино

  * Үндсэн өнгөт дэлгэц

  * Хүчтэй гэрэлд тодорхой харагдах байдал

  * Хүрэлцэх нь өмнөх шигээ мэдрэмтгий, жигд байна

  * Нано нүүрсээр хийсэн ус нэвтрүүлдэггүй бүрхүүл

  * Өндөр түвшний тод байдал (720±50 cd/m²)

  * Өргөн өнгөний сонголт (CIE1976≧115%)

  * 140° Оригинал хальс, өнгө өөрчлөгдөхгүй

 • Iphone 12 Pro LCD screen replacement aftermarket wholesale

  Iphone 12 Pro LCD дэлгэц солих дараах бөөний худалдаа

  * Үндсэн өнгөт дэлгэц

  * Хүчтэй гэрэлд тодорхой харагдах байдал

  * Хүрэлцэх нь өмнөх шигээ мэдрэмтгий, жигд байна

  * Нано нүүрсээр хийсэн ус нэвтрүүлдэггүй бүрхүүл

  * Өндөр түвшний тод байдал (720±50 cd/m²)

  * Өргөн өнгөний сонголт (CIE1976≧115%)

  * 140° Оригинал хальс, өнгө өөрчлөгдөхгүй

 • Iphone X LCD screen replacement

  Iphone X LCD дэлгэц солих

  * Үндсэн өнгөт дэлгэц

  * Хүчтэй гэрэлд тодорхой харагдах байдал

  * Хүрэлцэх нь өмнөх шигээ мэдрэмтгий, жигд байна

  * Нано нүүрсээр хийсэн ус нэвтрүүлдэггүй бүрхүүл

  * Өндөр түвшний тод байдал (720±50 cd/m²)

  * Өргөн өнгөний сонголт (CIE1976≧115%)

  * 140° Оригинал хальс, өнгө өөрчлөгдөхгүй

 • Iphone Xr LCD screen wholesale replacement

  Iphone Xr LCD дэлгэц бөөнөөр солино

  * Үндсэн өнгөт дэлгэц

  * Хүчтэй гэрэлд тодорхой харагдах байдал

  * Хүрэлцэх нь өмнөх шигээ мэдрэмтгий, жигд байна

  * Нано нүүрсээр хийсэн ус нэвтрүүлдэггүй бүрхүүл

  * Өндөр түвшний тод байдал (720±50 cd/m²)

  * Өргөн өнгөний сонголт (CIE1976≧115%)

  * 140° Оригинал хальс, өнгө өөрчлөгдөхгүй

 • Iphone Xs LCD screen wholesale replacement

  Iphone Xs LCD дэлгэц бөөнөөр солино

  * Үндсэн өнгөт дэлгэц

  * Хүчтэй гэрэлд тодорхой харагдах байдал

  * Хүрэлцэх нь өмнөх шигээ мэдрэмтгий, жигд байна

  * Нано нүүрсээр хийсэн ус нэвтрүүлдэггүй бүрхүүл

  * Өндөр түвшний тод байдал (720±50 cd/m²)

  * Өргөн өнгөний сонголт (CIE1976≧115%)

  * 140° Оригинал хальс, өнгө өөрчлөгдөхгүй

 • Iphone Xs Max LCD screen assembly replacement

  Iphone Xs Max LCD дэлгэцийн угсралтыг солино

  * Үндсэн өнгөт дэлгэц

  * Хүчтэй гэрэлд тодорхой харагдах байдал

  * Хүрэлцэх нь өмнөх шигээ мэдрэмтгий, жигд байна

  * Нано нүүрсээр хийсэн ус нэвтрүүлдэггүй бүрхүүл

  * Өндөр түвшний тод байдал (720±50 cd/m²)

  * Өргөн өнгөний сонголт (CIE1976≧115%)

  * 140° Оригинал хальс, өнгө өөрчлөгдөхгүй

 • Iphone 11 LCD screen assembly replacement

  Iphone 11 LCD дэлгэцийн угсралтыг солино

  * Үндсэн өнгөт дэлгэц

  * Хүчтэй гэрэлд тодорхой харагдах байдал

  * Хүрэлцэх нь өмнөх шигээ мэдрэмтгий, жигд байна

  * Нано нүүрсээр хийсэн ус нэвтрүүлдэггүй бүрхүүл

  * Өндөр түвшний тод байдал (720±50 cd/m²)

  * Өргөн өнгөний сонголт (CIE1976≧115%)

  * 140° Оригинал хальс, өнгө өөрчлөгдөхгүй