Хөгжлийн стратеги

Хөгжлийн стратеги

Үргэлжлүүлэн хөгжүүлж, шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэеүйлдвэрлэлийн процессыг сайжруулж, шинэ Cu-г үргэлжлүүлэн өргөжүүлэхстомер бүлэг.

Development Strategy